Bürgerschafts- und Europawahlen am 09. Juni – Nutzt eure Stimmen und stärkt unsere Demokratie!

Hãy tự mình quyết định cho dân chủ, nếu không người khác sẽ quyết định thay!

Chủ nhật, ngày 9.6.2024 là ngày bầu cử quốc hội  châu Âu và ngày bầu cử Hội Đồng nhân dân thành phố Rostock. Đảng Cực hữu đưa ra những lời hứa về những giải pháp đơn giản cho những vấn đề phức tạp.

Hãy tự tìm hiểu, nhìn thật kỹ:

Bầu Quốc Hội Châu Âu: https://www.wahl-o-mat.de/europawahl2024/app/main_app.html

Bầu Hội Đồng nhân dân thành phố Rostock: https://app.voto.vote/app/9006192

Hãy đi bầu cử!

Hãy sử dụng quyền bầu cử, tiếng nói của mình! Hãy bầu cho các Đảng Dân chủ!

Nếu không đi bầu, mình đã để cho người khác có quyền quyền nhiều hơn

Nếu không đi bầu, mình đã giúp những kẻ mà nhẽ ra họ chắc chắn không bao giờ được chọn

Nếu không đi bầu, mình đã giúp đỡ những kẻ muốn phá hoại nền dân chủ


Entscheidet euch FÜR DEMOKRATIE, sonst ETSCHEIDEN ANDERE!

Am Sonntag, 9. Juni 2024, sind Europawahlen und die Wahlen zur Rostocker Bürgerschaft. Rechtspopulist*innen präsentieren auf ihren Plakaten einfache Lösungen für komplexe Fragen.

Informiert euch, schaut genau hin:

Europawahl: https://www.wahl-o-mat.de/europawahl2024/app/main_app.html

Rostocker Bürgerschaftswahl: https://app.voto.vote/app/9006192

Und dann geht zur Wahl!

Nutzt eure Stimmen! Wählt demokratische Parteien!

Wählt ihr nicht, haben die Stimmen anderer ein größeres Gewicht.

Wählt ihr nicht, helft ihr denen, die ihr selbst ganz sicher niemals gewählt hättet.

Wählt ihr nicht, helft ihr den Gegnern unserer Demokratie.